• |Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Hos Allerfonden (”Fonden”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi kommer i besiddelse af.

1. Dataansvar

Fonden er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er følgende:

Allerfonden

CVR-nr. 70 17 33 28
c/o Advokat Richard Sand
Langelinie Allé 35
2100 København Ø

2. Formål med behandling og kategorier af personoplysninger

I forbindelse med behandling af ansøgninger anvender Fonden visse data om ansøgeren for at sikre korrekt behandling af ansøgningen. De data Fonden anvender, omfatter almindelige persondata (navn, e-mailadresse, telefonnummer, privatadresse, stilling, uddannelsesmæssige baggrund m.v.) og CPR-nr. Fonden behandler kun data, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål.

Fonden indsamler og opbevarer også visse data i forbindelse med behandlingen af ansøgninger og udarbejdelse af statistik om Fonden. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores drift.

3. Modtagere

Vi overlader personoplysninger til vores fondsadministrator. Fondsadministratoren behandler alene personoplysningerne på Fondens vegne og i overensstemmelse med Fondens instruks.

Vi kan også videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis vi bliver pålagt det. Det kan f.eks. være til SKAT og andre offentlige myndigheder.

4. Tredjelande

Fonden overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS).

5. Sikkerhed

Vi har en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til gældende sikkerhedsstandarder, som opfylder kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis der er behov for at sende os følsomme personoplysninger, anbefaler vi, at der benyttes kryptering, f.eks. sikker e-mail eller kodebeskyttet fil (Word eller PDF format).

6. Opbevaring og sletning

Vi sletter modtagne personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Personoplysninger slettes som udgangspunkt senest 5 år efter udløbet af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører, medmindre der af regnskabsmæssige eller juridiske årsager er behov for at forlænge tidsperioden.

7. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se nedenfor). Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os (se nedenfor).

Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os.

8. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen eller nye tekniske løsninger.

9. Kontakt

Skriv til EWB@bechbruun.com - med Privatlivspolitik i emnefeltet, hvis vi skal ændre eller slette personlige oplysninger, vi har registreret om dig, hvis du ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til retningslinjerne i vores privatlivspolitik.