Allerfonden

Uddelingsomfang

Allerfonden uddeler ca. 6 mio. kr. årligt til det principale og subsidiære formål. Herudover uddeler Allerfonden ca. 800.000 kr. årligt til det mest subsidiære formål.

 • |Uddelingsomfang
Uddelingsomfang

Inden for det mest subsidiære formål er det Allerfondens hensigt, at der årligt, så vidt muligt, uddeles ti til 15 stipendier afhængig af antallet af egnede kandidater og de omkostninger, der er forbundet med det enkelte stipendium etc. Det forventes, at der fremover vil blive uddelt stipendier for ca. 800.000 kr. årligt i gennemsnit til det mest subsidiære formål.

Uddelinger 2021/22

Fonden har i sommeren 2021 foretaget endnu en uddeling til DMJX – denne gang på 348.250 kr. til delvis dækning af DMJX’s omkostninger ved et nyt forskningsprojekt under betegnelsen ”Mikrobetaling og Datawalls”. Dette projekt gennemføres fra og med efteråret 2021 og løber frem til foråret 2023. Projektet er opdelt i tre separate faser, som alle er omfattet af fondens uddeling.

I tillæg hertil har fonden i 2021/22 besluttet at uddele 14 nye stipendier til:
school of Visual Arts (SVA) Type Lab i New York, USA, idet de 14 modtagere vil blive udpeget i foråret 2022 og primært vil komme til at bestå af kandidater fra de anerkendte uddannelsesinstitutioner, DMJX og UC Syd i Danmark samt Berghs i Sverige.

Uddelinger i 2020/21

Som følge af Covid-19-pandemien har det ikke været muligt i 2020/21 at gennemføre de sædvanlige uddannelsesprogrammer på uddannelsesinstitutioner i USA. Fonden har derfor i stedet valgt i september 2020 at foretage en uddeling på 340.000 kr. til Danish School of Media and Journalism (DMJX) til delvis dækning af DMJX’s omkostninger ved forskningsprojektet ”Forretningsmodeller og fremtidsudsigter for det danske podcast marked”. Dette projekt gennemføres fra og med efteråret 2020 og løber frem til slutningen af 2021. Projektet er opdelt i fire separate dele, som alle er omfattet af den bevilgede uddeling.

Uddelinger i 2019/20

I 2019/20 har Allerfonden uddelt stipendier til:


School of Visual Arts (SVA) Typelap i New York, USA.

Følgende modtagere:

 • Matilda Svensson
 • Mia Tollaksvik
 • Casper Langelund Jensen
 • Lina Bach Poulsen
 • Tove Andersson
 • Emilia Bjurström
 • Blagoy Nikolaev Hristov

Som følge af Covid-19-pandemien har det ikke været muligt for den pågældende uddannelsesinstitution i USA at gennemføre det bevilgede uddannelsesprogram, hvorfor alle modtagere har fået skriftlig meddelelse om, at bevillingen er forlænget til 2021. Således vil alle de pågældende modtagere få mulighed for at gennemføre programmet i sommeren 2021. Hvis det heller ikke viser sig muligt at gennemføre programmet i 2021 på grund af Covid-19-pandemien, vil stipendierne igen blive forlænget, således at de forhåbentlig kan gennemføres i sommeren 2022.

Uddelinger i 2018/19

I 2018/19 har Allerfonden uddelt stipendier til:


School of Visual Arts (SVA) Typelap i New York, USA.

Følgende modtagere:

 • Michael Søderqvist-Waag
 • Kamilla Sylvest
 • Osvald Landmark Rasmussen
 • Cecilia Mark
 • Martin Orandersson
 • Frederika Larsson
 • Louise Birkebæk Laursen

Rochester Institute of Technology i New York, USA.

Følgende modtagere:

 • Tina Persson
 • Leif Sørensen
 • Mari Hermansen
 • Cathrine Kvisvik Pedersen
 • Line Mehr Hansen
 • Ida Søndergård
 • Anna Spon Stecher
Uddelinger i 2017/18

I 2017/18 har Allerfonden uddelt stipendier til:


School of Visual Arts (SVA) Typelap i New York, USA.

Følgende modtagere:

 • Cecilie Aelsen
 • Freddie Lonka
 • Linda Christensen
 • Kristian Strand
 • Jesper Böös
 • Emelie Svensson

Rochester Institute of Technology i New York, USA.

Følgende modtagere:

 • Rikke Vick Mortensen
 • Peter Elm Bech Jensen
 • Mie Kristensen
 • Camilla Helena Noddelan
 • Anna Olsson
 • Linda Søraa

New School of Media Studies, Journalism, New York, USA

Følgende modtager:

 • Victor Plank Harms