Erik Aller - Allerfonden
Erik Aller

Direktør/CEO i Aller A/S (tidligere Aller Holding A/S)

Indtrådt i bestyrelsen den 11. februar 2021.

Betydelig kompetence og erfaring indenfor drift af medievirksomhed, marketing services og rejsebureauvirksomheder m.v.

Medlem af direktionen og bestyrelsen i Aller A/S og medlem af bestyrelsen i en række af koncernens datterselskaber.

Bestyrelsesformand for Aller Media AS i Norge og Aller Media OY i Finland.

Afhængigt medlem.