Richard Rudolf Sand - Allerfonden
Richard Rudolf Sand

Advokat og partner i Bech-Bruun Advokatpartnerselskab.

Indtrådt i bestyrelsen den 8. september 1995.
Juridiske og ledelsesmæssige kompetencer samt fondsspecialist mv.
Formand for bestyrelsen i Aller A/S og medlem af bestyrelsen i Aller Media A/S.
Afhængigt medlem.