Roger Hansen - Allerfonden
Roger Hansen

Indtrådt i bestyrelsen den 1. oktober 2016.
Har været ansat i Aller-koncernen i mere end 30 år, herunder i en lang årrække som CEO for Aller Media AS i Norge, og har indgående kendskab til koncernens forretningsområder og forretningsmodeller samt til branchens generelle udfordringer.
Medlem af bestyrelsen i Aller Media AS i Norge.
Uafhængigt medlem.